Rezumate Cupa Mondiala: Australia - Spania 0-3


Rezumate Cupa Mondiala: Australia – Spania 0-3